Porady pogrzebowe
dla bliskich zmarłego

Strona główna » Porady

Chcąc choć trochę pomóc w przejściu przez ten trudny czas, jakim jest utrata bliskiego – przygotowaliśmy dla Państwa zbiór porad pogrzebowych, które podpowiedzą, jakie kroki należy wykonać, aby móc godnie pochować zmarłego. Wiemy jak trudne i bolesne jest odejście kogoś bliskiego, dlatego przedstawiamy kilka wskazówek, które mogą okazać się pomocne także w przypadku nagłej śmierci najbliższej osoby. Nasz zakład pogrzebowy działa na terenie Krakowa, jednakże informujemy, że informacje zawarte poniżej są uniwersalne dla całego kraju.

Śmierć bliskiego w domu

Po stwierdzeniu przez lekarza zgonu i wypisaniu karty informacyjnej, muszą Państwo udać się do lekarza rejonowego w celu otrzymania karty zgonu. Mając ten dokument należy zgłosić się do Zakładu Pogrzebowego (podpowiadamy – żaden zakład nie może podjąć kroków w celu przewiezienia zwłok bez stwierdzenia zgonu przez lekarza). Następnie nasi pracownicy przewiozą osobę zmarłą do chłodni znajdującej się tuż przy naszym budynku. Kolejne kroki będą zależały od tego, jaka była ostatnia wola zmarłego dotycząca pochówku. 
Kartę zgonu musimy skserować kilkakrotnie, ponieważ na pierwszej stronie podana jest przyczyna zgonu, która później przydaje się przy sprawach spadkowych, w bankach oraz innych instytucjach. Z kartą zgonu i dowodem osobistym udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie tej gminy, w której nastąpił zgon (nie udajemy się tam, gdzie osoba zmarła była zameldowana, lecz tam – gdzie konkretnie nastąpił zgon). Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie w/w dokumentów wystawia trzy akty zgonu (wyrabianie aktów zgonu można też zlecić zakładowi pogrzebowemu). Dopiero teraz nasi specjaliści mogą zająć się pochówkiem – zalecamy kontakt osobisty w biurze naszego Zakładu Pogrzebowego znajdującego się na os. Urocze 5 w Krakowie i os. Na Skarpie 24.

Śmierć bliskiego w szpitalu

W przypadku śmierci bliskiego w szpitalu, postępujemy podobnie jak w przypadku zgonu w domu, czyli – odwiedzamy szpital, otrzymujemy kartę zgonu (tu już nie musimy zawiadamiać lekarza pierwszego kontaktu) i udajemy się z kartą oraz dowodem osobistym do Urzędu Stanu Cywilnego (na terenie gminy, w której nastąpił zgon). W szpitalu musimy pamiętać, że prawie każdy zmarły trafia na sekcję zwłok. Jeśli chcemy ją wykluczyć, musimy napisać prośbę do dyrekcji szpital o odstąpienie od tego typu działań (każdy zgon, który następuje do 24h od momentu przyjazdu do szpitala, trafia na sekcję zwłok).

Zgon w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest morderstwo

W takich przypadkach zostaje wezwane Pogotowie, które zawiadamia Policję, ta zaś zawiadamia Prokuraturę, na terenie której jest zgon. Następnie zmarły trafia do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu. Podczas sekcji musimy udać się do Prokuratury, która była obecna na miejscu zgonu, po zezwolenie na wydanie zmarłego po przeprowadzonej sekcji zwłok (bez tego dokumentu Zakład Medycyny Sądowej nie wyda nikomu zmarłego). W tym przypadku kartę zgonu dostaniemy w Zakładzie Medycyny Sądowej, z którą udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu (ten sam urząd, na terenie którego doszło do zgonu).
Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu (w urzędzie stanu cywilnego):
• dowód osobisty osoby zmarłej;
• dowód osobisty współmałżonka;
• karta zgonu wystawiona przez lekarza.
Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego w ZUS/KRUS:
• akt zgonu – odcinek renty lub emerytury;
• faktura wystawiona przez zakład pogrzebowy.