You are currently viewing Pochówek tradycyjny czy kremacja?

Pochówek tradycyjny czy kremacja?

  • Post category:Blog

To, jak wyglądać będzie ostatnia droga zmarłego, zależy przede wszystkim od decyzji jego i jego bliskich. Obecnie coraz więcej osób umieszcza tę informację w ostatniej woli lub ustnie przekazuje najbliższym. Do niedawna za jedyny słuszny sposób pochówku uważano pogrzeb tradycyjny. Aktualnie coraz więcej osób decyduje się na kremację. Oba te rozwiązania mają swoje wady i zalety, ale ostateczna decyzja zawsze zależy do danej osoby.

Jakie są największe wady i zalety pochówku tradycyjnego?

Ze względu na panujące zwyczaje pogrzeb tradycyjny, nazywany również inhumacją nadal jest najbardziej popularnym rodzajem pochówku. Ten rodzaj pogrzebu jest łatwiejszy do zaakceptowania przez rodzinę, głównie ze względów społecznych i organizacyjnych. Chociaż kremacja jest dopuszczalna w kościele katolickim od 1963 roku, to nadal wiele starszych osób jej nie akceptuje. Plusem jest również możliwość postawienia okazałego nagrobka, który jest pewnego rodzaju hołdem dla zmarłego.

Dużym minusem pogrzebów tradycyjnych są dosyć wysokie koszty całego przedsięwzięcia. W obecnych czasach bardzo dużo mówi się o dbaniu o środowisko, natomiast taki pochówek raczej nie wpływa pozytywnie na przyrodę. Zbyt duże obłożenie cmentarzy może być problematyczne i prowadzić nawet do zatrucia wód gruntowych.

Jakie są największe wady i zalety kremacji?

Decydując się na kremację, można liczyć się z mniejszymi kosztami, niżeli w przypadku tradycyjnego pogrzebu. Koszt urny oraz grobu urnowego jest niższy, ponieważ nagrobek jest znacznie mniejszy. Ze względu na to, że grób z urną zajmuje mniej miejsca, na cmentarzu  można zmieścić ich znacznie więcej, a do tego urny wraz z zawartością nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. W zależności od preferencji urna może zostać pochowana w rodzinnym grobowcu lub w specjalnym kolumbarium.

Do minusów kremacji można zaliczyć uprzedzenia religijne niektórych członków rodziny, które mogą przelewać na najbliższych zmarłego. Bardzo często rodzina musi się tłumaczyć innym, dlaczego wybrała akurat ten rodzaj pochówku, co dla osób w żałobie jest naprawdę dużym obciążeniem. Warto wiedzieć, że kremacją zajmują się wyłącznie niektóre zakłady pogrzebowe, głównie w dużych miastach. W przypadku osób z mniejszych miejscowości może być to problematyczne.