You are currently viewing Jakie dokumenty są niezbędne do załatwienia pochówku?

Jakie dokumenty są niezbędne do załatwienia pochówku?

  • Post category:Blog

Pogrzeby są niezwykle smutnymi wydarzeniami, których organizacja nierozerwalnie połączona jest z kilkoma formalnościami. W wielu przypadkach najbliżsi zmarłego są pogrążeni w żałobie i nie mają głowy, aby myśleć o załatwianiu formalności. Na szczęście niektóre zakłady pogrzebowe oferują wsparcie w załatwianiu niezbędnych dokumentów umożliwiających organizację pochówku, jednocześnie zajmując się całą oprawą. Dzięki temu żałobnicy mogą w spokoju towarzyszyć zmarłemu w jego ostatniej drodze.

Jakie formalności są związane z organizacją pogrzebu?

Aby móc zorganizować pogrzeb, konieczne jest pozyskanie takich dokumentów jak karta zgonu oraz akt zgonu. Karta zgonu składa się z dwóch części: w pierwszej z nich rejestrowany jest zgon, druga natomiast trafia w ręce administracji cmentarza. Dokument ten wystawiany jest przez szpital, w którym znajdował się zmarły, bądź przez lekarza rodzinnego, jeżeli zgon nastąpił w domu. Karta zgonu musi zostać odebrana przez członka rodziny, który przekaże ją do Urzędu Stanu Cywilnego.

Akt zgonu otrzymuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Aby mógł zostać wydany, należy dostarczyć kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego oraz dokument tożsamości osoby odbierającej akt. Na miejscu konieczne jest wypełnienie wniosku, następnie pracownik unieważnia dowód osoby zmarłej poprzez odcięcie jednego z rogów dokumentu. Do organizacji pochówku zakład pogrzebowy potrzebuje również dowód ubezpieczenia zmarłego.

W sytuacji, kiedy pochówek ma odbyć się na innej parafii niż ta, do której należała zmarła osoba, konieczne jest uzyskanie zgody od Kancelarii Parafialnej Kościoła na pogrzeb poza parafią. Jeżeli rodzina zmarłego chce wnioskować o otrzymanie zasiłku pogrzebowego, również może zlecić to zakładowi pogrzebowemu – wystarczy dostarczyć im dokument tożsamości oraz akt urodzenia lub małżeństwa, potwierdzający pokrewieństwo.